top of page

Förväntansdokument

Ur Lgr 11 (kap 1 och 2)

       
            Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.

 

Som förälder till barn hos oss förväntar vi oss följande av Dig:
 • Du kommer på möten, blir klassförälder.

 • Du är engagerad i Ditt barn och är beredd att vid behov träna extra.

 • Du ser till att Ditt barn är utsövt när hon/han går till skolan.

 • Du ser till att Ditt barn äter frukost.

 • Du låter inte Ditt barn gå i skolan när hon/han är sjuk.

 • Du ser till att Ditt barn kommer i tid och har med sig nödvändigt material.

 • Du är beredd att vid behov delta i Ditt barns vardag på skolan.

 • Du pratar inte illa om personalen och skolans verksamhet i barnens närvaro.

Du är alltid välkommen med Dina frågor. Vi är till för att hjälpa och ge förslag på lösningar vid problem.

 

Som förälder kan Du förvänta dig följande av oss:
 • Vi har ett vänligt bemötande och är positiva och glada.

 • Vi är engagerade, rättvisa och konsekventa.

 • Vi arbetar med grundläggande livskunskap.

 • Vi satsar på att lärandet i grunden ska vara inspirerande, vilket innebär att allting inte nödvändigtvis alltid kan vara roligt.

 • Ditt barn kommer att vara glad och trygg i skolan.

 • Vi accepterar ingen form av mobbning eller andra kränkningar. Vi agerar snabbt.

 • Vi arbetar för att barnen ska vara stolta över sin skola.

 • Vi ansvarar för och medverkar till att personalens planeringsdagar och personalmöten är meningsfulla och effektiva.

 • Du kan alltid prata med oss om Ditt barn eller andra skolfrågor

bottom of page