Information om avgifter

 

Hej käre Bergsundsskoleföräldrar och varmt välkomna till Bergsundsskolan!

 

Bergsundsskolan har valt att ha en, för er betalningsfri månad – Juli, då vi håller fritids stängt. Detta innebär att hel avgift för fritidsverksamheten (barnomsorgsavgift) tas ut under 11 månader.

Det är viktigt att ni som föräldrar har koll på om ni har rätt till reducerad avgift under den tid ert barn är inskrivet på Bergsundsskolan.

Barnomsorgsavgiften betalas alltid i förskott, månadsvis eller terminsvis. Ni är själva ansvariga för att den betalas och betalas i tid.

Ni kommer erhålla ett kundnummer som ni ska använda när ni betalar in omsorgsavgiften. Detta system förenklar för oss att hitta betalningen för just ert barn när avgifterna betalats.

Ni skriver barnets kundnummer, och vilken månad betalningen avser i meddelanderutan till betalningsmottagaren, eller i referensrutan på inbetalningskortet.

Har ni fler barn på skolan, skriver ni in alla barns kundnummer.

Avgifterna stäms av varje termin, så det är viktigt att betalningen inkommit i tid.

Barnomsorgsavgiften från 1 april 2021 i Stockholms stad är indelad enligt följande:

Avgiften beräknas på inkomsterna där barnet är folkbokfört och gäller all avgiftsgrundande månadsinkomst. Vid beräkning av avgift gäller följande princip:

 

Yngsta barnet:                    2% av hushållets inkomster, dock högst 1007kr/månad

Näst yngsta barnet:            1% av hushållets inkomster, dock högst 503kr/månad

Nästkommande barn:         1% av hushållets inkomster, dock högst 503kr/månad

Fjärde barnet:                     Ingen avgift

 

Maxtaxa betalas om hushållets totala inkomst överstiger 50350 kr/månad.

Betalningen av barnomsorgsavgift sker alltid i förskott och betalas till postgiro: 159 79 31 - 3.

 

På betalningen skriver ni exempelvis:

Kund id: 123 HT - 20 Summa: 5 898 kr och för vilken period betalningen gäller.

 

Vill man betala för hela läsåret skriver ni exempelvis:

Kund id: 65 - 20/21 Summa: 10 846 kr.

 

Med vänlig hälsning, Per Johansson, skolchef

Avgifter : Barnomsorgsavgift.jpg
VÃ¥r_organisation.jpg
Miniräknare.jpg