top of page

Information om barnomsorgsavgiften för barn på Bergsundsskolan

 

Bergsundsskolan har en fantastiskt välfungerande fritidsverksamhet sedan flera år tillbaka som vi är mycket stolta över. Allt ifrån skolans egna pyssel till föreställningar, fri och organiserad lek utflykter mm. När ert barn nu börjar i förskoleklass/skolan är kostnaden för barnomsorgen det enda ni betalar. I kommunala förskolor betalar man för 12 månader/år. På Bergsundsskolan betalar man för 11 månader eftersom vi håller stängt i juli. När man väljer Bergsundsskolan så väljer man en välutvecklad, helintegrerad verksamhet där skola och fritids är ett paket dvs ni behöver inte hämta ert barn efter skolan och ta dem till fritids för de är redan där.

 

Barnomsorgsavgiften betalas in på: 

Postgiro: 159 79 31 - 3.

Det går även bra att swisha in avgiften:

Swish: 123 476 86 69. 

På Bergsundsskolan tilldelas alla elever ett elev-ID som ni ska använda när ni betalar in omsorgsavgiften. Detta för att vi lättare ska kunna kontrollera att avgiften betalats in.

 

När ni ska betala in avgiften skriver ni ert barns elev-ID, summan och för vilken period betalningen avser. Välj mellan månads-, termins- eller läsårsvis. Har ni flera barn på skolan skriver ni alla barns elev-ID och den totala summan.

Vid beräkning av avgift gäller följande princip:

Yngsta barnet:                    2% av hushållets inkomster, dock högst 1097kr/månad

Näst yngsta barnet:            1% av hushållets inkomster, dock högst 548kr/månad

Nästkommande barn:         1% av hushållets inkomster, dock högst 548kr/månad

Fjärde barnet:                     Ingen avgift

Maxtaxa betalas om hushållets totala inkomst överstiger 54 830 kr/månad.

Betalningen av barnomsorgsavgift sker alltid i förskott och betalas till postgiro: 159 79 31 - 3.

Reducerad avgift?

Det är viktigt att ni som föräldrar har stenkoll ifall ni har rätt till reducerad avgift under den tid ert barn är inskrivet på Lundaskolan. Reducerad avgift innebär att hushållets totala inkomst understiger maxbeloppet eller att ni ex har yngre barn inom förskolan i Stockholm stad, kommunalt eller privat spelar ingen roll. Det är samma taxor. Enda skillnaden är att ni ej erhåller fakturor utan betalar och ansvarar själv för rätt summa betalas, i rätt tid till rätt konto.

Barnomsorgsavgiften betalas alltid i förskott, månadsvis, terminsvis eller läsårsvis. Du som har rätt till reducerad avgift skall bifoga lönespec. eller annat intyg som styrker detta. Om inte, förväntas full avgift betalas enligt ovanstående taxa. Avgiften beräknas i det hushåll där barnet är skrivet. Förändras inkomsten uppåt eller nedåt följer avgiften med.

Är ni osäkra om betalning skett för ert barn så hör ni av er till Petra Agehorn på mailen petra.agehorn@bergsundsskolan.se så slipper ni eftertaxering när terminen eller läsåret är slut. Avgifterna stäms av varje termin så det är viktigt att betalningen inkommit i tid. Kom ihåg att ansvaret vilar på er.

Med vänlig hälsning, Per Johansson, skolchef.

Avgifter : Barnomsorgsavgift.jpg
VÃ¥r_organisation.jpg
Miniräknare.jpg
bottom of page