top of page

Information om barnomsorgsavgiften för barn på Bergsundsskolan

Bergsundsskolan har en fantastiskt välfungerande fritidsverksamhet sedan flera år tillbaka som vi är mycket stolta över. Allt ifrån skolans egna pyssel till föreställningar, fri och organiserad lek utflykter mm. När ert barn nu börjar i förskoleklass/skolan är kostnaden för barnomsorgen det enda ni betalar. I kommunala förskolor betalar man för 12 månader/år. På Bergsundsskolan betalar man för 11 månader eftersom vi håller stängt i juli. När man väljer Bergsundsskolan så väljer man en välutvecklad helintegrerad verksamhet där skola och fritids är ett paket dvs ni behöver inte hämta ert barn efter skolan och ta dem till fritids för de är redan där.

 

Barnomsorgsavgiften betalas in på: 

Postgiro: 159 79 31 - 3

Det går även bra att swisha in avgiften:

Swish: 123 476 86 69

För att betalningen till Bergsundsskolans barnomsorg ska fungera tilldelas alla elever ett kundnummer som står på fakturan som skickas till er på mail via Fortnox. Väljer ni att betala terminsvis eller läsårsvis i förskott slipper ni eventuella prisjusteringar under perioden.

 

Vid beräkning av avgift gäller följande princip:

Yngsta barnet:                    2% av hushållets inkomster, dock högst 1125kr/månad

Näst yngsta barnet:            1% av hushållets inkomster, dock högst 563kr/månad

Nästkommande barn:         1% av hushållets inkomster, dock högst 563kr/månad

Fjärde barnet:                     Ingen avgift

Maxtaxa betalas om hushållets totala inkomst överstiger 55 250 kr/månad.

Betalningen av barnomsorgsavgift sker alltid i förskott och betalas till plusgiro:

159 79 31 - 3.

Reducerad avgift.

Det är viktigt att ni som föräldrar har stenkoll ifall ni har rätt till reducerad avgift under den tid ert barn är inskrivet på Bergsundsskolan. Reducerad avgift innebär att hushållets totala inkomst understiger maxbeloppet eller att ni ex har yngre barn inom förskolans omsorg i Stockholm stad, kommunalt eller privat spelar ingen roll. Det är samma taxor.

Ni kan välja att betala månadsvis, terminsvis eller läsårsvis i förskott. Du som har rätt till reducerad avgift skall bifoga lönespec. eller annat intyg som styrker detta. Om inte kommer full avgift faktureras enligt ovanstående taxa. Avgiften beräknas i det hushåll där barnet är skrivet. Förändras inkomsten uppåt eller nedåt följer avgiften med.


 

Är ni osäkra om betalning skett för ert barn så hör ni av er till Petra Agehorn på mailen petra.agehorn@bergsundsskolan.se så slipper ni eftertaxering när terminen eller läsåret är slut. Avgifterna stäms av varje termin så det är viktigt att betalningen inkommit i tid. Kom ihåg att ansvaret vilar på er.

Med vänlig hälsning, Per Johansson, skolchef

Avgifter : Barnomsorgsavgift.jpg
VÃ¥r_organisation.jpg
Miniräknare.jpg
Bergsund logga ny - RÖD.png

Så här betalar du din faktura:

Skriv fakturanummer som du hittar i fakturans övre högra hörn i OCR/meddelande + månad fakturan avser när du betalar din faktura. Viktigt för vår bokföring. TACK!

 

Exempel ocr/meddelande:

-f.nr 125 för läsår    (om fakturan avser helt läsår)

-f.nr 125 för HT eller VT    (om fakturan avser hösttermin/ vårtermin)

-f.nr 125 för maj    (om fakturan avser maj månad)

Omsorg.jpg

Se röd markering

Så här betalar du
bottom of page