top of page

Om vår skola

På Långholmsgatan 24 har många generationers barn passerat. Här har varit barnverksamhet sedan 30-talet. Ett sekelskifteshus med stora vackra rum där vi har skolsalar, bild- och formsalar samt en stor motorik- och rörelsesal.

 

De fungerar som både klassrum och fritidshem. Den estetiska, motoriska och praktiska inriktningen har stor betydelse för barns utveckling och genomsyrar verksamheten. Vi arbetar helintegrerat med skola och fritids med lärare och fritidspedagog/förskollärare/barnskötare sida vid sida hela skoldagen.

 

Vi månar om arbetsglädje hos både barn och vuxna. Här arbetar kompetenta pedagoger som är intresserade av barnens hela utveckling. Vi ser oss själva som en del av en verksamhet som står under ständig kvalitativ utveckling.

 

Skolan grundades 1993 av Lena & Lars-Åke Axedin

bottom of page