top of page

Engelska

Pedagogisk planering för engelska.

 

Syfte

 • Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Ur LGR22

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

Lyssna och läsa – reception

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 

Undervisning och genomförande

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. I undervisningen kommer eleverna få arbeta med att:

 • få lyssna och körläsa till ramsor och sånger samt lyssna till sagor   öka sitt ordförråd så de lär dig förstå, uttala och skriva nya ord och meningar

 • svara på och ställa enkla frågor

 • förstå för åldern anpassade muntliga instruktioner

 • läsa och förstå enkla berättande texter t ex saga, rim

 • delta i enkla dialoger

Ur LGR22

bottom of page