top of page

Det här är Tor

Tor är skolans gemensamma våning som alla årskurser får utnyttja. Här har vi våra storsamlingar samt lektioner i idrott och hälsa. Här finns även rum för både sy- och träslöjd samt bildskapande.

Musiksalen där vi har undervisning för alla årskurser finns också här, på våning 2.

bottom of page