top of page

Fritidsverksamhet

 

Bergsundsskolans fritidshem är en likvärdig del av, och ett komplement till skolans verksamhet. Vi vill tillhandahålla en meningsfull verksamhet som syftar till att utveckla eleverna emotionellt, socialt, fysiskt och intellektuellt. Eleverna ska ges möjlighet att välja aktiviteter utifrån sina egna intressen, men även lockas att prova på nya aktiviteter för att på så sätt stimuleras och utvecklas. Fritidsverksamheten ska bestå av en bra balans mellan aktiviteter såväl inne som ute.

På Bergsundsskolan arbetar alla personalkategorier på fritids i olika omfattning. Detta ger oss en god helhetssyn på elevernas dag och bra kunskaper om elevens personliga utveckling och välbefinnande.

 

Lovverksamhet

 

På loven har vi möjlighet att erbjuda andra slags aktiviteter än under vanliga veckor. Betoningen ligger fortfarande på organiserad och fri lek, skapande verksamhet, och social träning, men på loven har vi dessutom möjlighet att planera andra typer av verksamhet. Detta kan vara heldagsutflykter, museibesök, bad, bowling, disco, film, korvgrillning mm.

När vi planerar lovverksamheten utgår vi från elevernas önskemål och antal anmälda elever. Därför är det viktigt att ni anmäler om ert barn ska vara på fritids under loven.

Fritids.jpg
Måla.jpg
bottom of page