top of page
Solrosor.jpg

Balder

Välkomna till Balder som ligger en trappa upp i huset. Här arbetar skolans förskoleklassare tillsammans med pedagogerna Monica, Ellinor, David och Sandra.

Under det första året på Bergsundsskolan går barnen på Balder. Den våningen ligger längst ner i huset.

Vi lägger stor vikt vid att få en socialt fungerande grupp. Med detta menar vi att barnen ska känna trygghet och lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

Leken är viktig och har ett stort utrymme på Balder och rummen på våningen är anpassade för detta.

 

Redan under förskoleåret har barnen ämnena bild, matte, svenska, idrott och musik där vi jobbar på ett integrerat arbetssätt.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

 http://www.bornholmsmodellen.se

bottom of page