Solrosor.jpg

Balder

Välkomna till Balder som ligger en trappa upp i huset. Här arbetar skolans förskoleklassare tillsammans med pedagogerna Monica, Linus och Sandra.

I vardagliga situationer utvecklar vi barnens intresse för matematik. Leken är viktig och har ett stort utrymme på Balder och rummen på våningen är anpassade för detta.

Under det första året på Bergsundsskolan går barnen på Balder. Den våningen ligger längst ner i huset.

Vi lägger stor vikt vid att få en socialt fungerande grupp. Med detta menar vi att barnen ska känna trygghet och lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

 

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

 http://www.bornholmsmodellen.se

balder@bergsundsskolan.se

 

monica.jonsson@bergsundsskolan.se

sandra.classon@bergsundsskolan.se

linus.norden@bergsundsskolan.se

Balderss telefonnummer

070-561 21 55