top of page
Målarfärg.jpg

Freja

Välkomna till Freja som ligger på femte våningen i huset. Här arbetar skolans andraklassare tillsammans med pedagogerna Tuula, Åsa, Oscar och Said.

I årskurs tre handlar det om att nå kunskapsmålen som är satta till år tre. På våren gör eleverna de nationella proven i matematik och svenska. Under denna period väljer eleverna även skola till årskurs fyra.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se

bottom of page