Målarfärg.jpg

Freja

Välkomna till Freja som ligger på femte våningen i huset. Här arbetar skolans andraklassare tillsammans med pedagogerna Tuula, Åsa, Christina och Said.

Under andra skolåret befäster eleverna de kunskaper de tillgodogjort sig under sitt första skolår, samt arbetar mer självständigt och i grupp.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se