top of page

Naturorienterande ämnen: biologi, fysik, kemi

Pedagogisk planering för de naturorienterande ämnena.

 

Konkretiserade mål för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-3.

 

Biologi

Du ska lära dig:

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen olika årstider

 • Några djurs och växters livscykler och hur de anpassar sig till olika miljöer och efter årstiderna

 • Djur, växter och svampar i närmiljön

 • Enkla näringskedjor

 • Namn och funktion på några av människans organ

 • Hur vi med hjälp av våra sinnen upplever ljud, ljus, värme, smak och doft

 • Vad du behöver för att må bra (kost, hygien, motion, sömn och sociala relationer)

 • Några berättelser om hur naturvetenskap kunskap vuxit fram

 • Hur du kan dokumenterar resultat i dina undersökningar

 

Fysik

Du ska lära dig:

 • Om balans, tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt och friktion i lek och rörelse

 • Om solsystemets himlakroppar och deras rörelser.

 • Människan i rymden

 • Om olika materials egenskaper

 • Hur material kan sorteras utifrån exempelvis utseende, magnetism, om de flyter eller sjunker

 • Hur materialen kan återvinnas

 • Några berättelser om hur naturvetenskap kunskap vuxit fram

 • Hur du kan dokumenterar resultat i dina undersökningar

 

Kemi

Du ska lära dig:

 • Vattnets kretslopp och dess olika former; fast, flytande och gas

 • Övergångarna mellan vattnets former

 • Om luft

 • Några blandningar och hur de kan delas upp till exempel genom avdunstning och filtrering

 • Olika materials egenskaper

 • Några berättelser om hur naturvetenskap kunskap vuxit fram

 • Hur du kan dokumenterar resultat i dina undersökningar

 

​Underlag för bedömning

Vi bedömer de olika konkreta målen som eleverna arbetar med genom observationer, diskussioner samt skriftliga uppgifter.

 

Undervisning

Du kommer få göra enkla naturvetenskapliga undersökningar, fältstudier och experiment.

Vi kommer använda oss av skönlitteratur, faktatexter, filmer och studiebesök. 

Utifrån det du själv observerat och lärt dig kommer du få dokumentera. Du dokumenterar med text, bild och andra uttrycksformer såsom samtal, redovisning inför grupp och dramatiseringar.

Du kommer att få lära dig ämnesspecifika begrepp.

Du kommer att få arbeta enskilt, parvis och i grupp.


Om ni är intresserade av hela läroplanen i de naturorienterande ämnena med tillhörande kunskapskrav kan ni hitta dem här

Biologi (länka till Kursplan - Biologi (Grundskolan) - Skolverket)

Fysik (länka till Kursplan - Fysik (Grundskolan) - Skolverket)

Kemi (länka till Kursplan - Kemi (Grundskolan) - Skolverket)

bottom of page