Räcka_upp_handen.jpg

idun

Välkomna till Idun som ligger på fjärde våningen i huset.

Här arbetar skolans andraklassare tillsammans med pedagogerna Susanna, Helen och Sebastian.

Under andra skolåret befäster eleverna de kunskaper de tillgodogjort sig under sitt första skolår, samt arbetar mer självständigt och i grupp.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se

idun@bergsundsskolan.se

 

susanna.nordlund@bergsundsskolan.se

helen.berge@bergsundsskolan.se

sebastian.fjader@bergsundsskolan.se

Iduns telefonnummer

070-561 22 65