Räcka_upp_handen.jpg

idun

Välkomna till Idun som ligger på fjärde våningen i huset.

Här arbetar skolans tredjeklassare tillsammans med pedagogerna Susanna, Sophie och Sebastian.

I årskurs tre handlar det om att nå kunskapsmålen som är satta till år tre. På våren gör eleverna de nationella proven i matematik och svenska. Under denna period väljer eleverna även skola till årskurs fyra.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se

idun@bergsundsskolan.se

 

susanna.nordlund@bergsundsskolan.se

sophie.bergman@bergsundsskolan.se

sebastian.fjader@bergsundsskolan.se

Iduns telefonnummer

070-561 22 65