top of page
Räcka_upp_handen.jpg

idun

Välkomna till Idun som ligger på fjärde våningen i huset.

Här arbetar skolans andraklassare tillsammans med pedagogerna Susanna, Åsa, Tomas och Sebastian.

Under andra skolåret befäster eleverna de kunskaper de tillgodogjort sig under sitt första skolår, samt arbetar mer självständigt och i grupp.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se

idun@bergsundsskolan.se

susanna.nordlund@bergsundsskolan.se

asa.guta@bergsundsskolan.se

tomas.johansson@bergsundsskolan.se

sebastian.fjader@bergsundsskolan.se

Iduns telefonnummer

070-561 22 65

bottom of page