Skriver.jpg

oden

Välkomna till Oden som ligger på tredje våningen i huset. Här arbetar skolans andraklassare tillsammans med pedagogerna Christina, Yvonne, Elisabeth och Kristin.

I årskurs tre handlar det om att nå kunskapsmålen som är satta till åt tre. På våren gör eleverna de nationella proven i matematik och svenska.

Under denna period väljer eleverna även skola till årskurs fyra.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se

Odens telefonnummer

070-556 23 75

oden@bergsundsskolan.se

 

christina.lundin@bergsundsskolan.se

yvonne.nordström@bergsundsskolan.se

elisabeth.jarling@bergsundsskolan.se