Skriver.jpg

oden

Välkomna till Oden som ligger på tredje våningen i huset. Här arbetar skolans förstaklassare tillsammans med pedagogerna Vanja, Elisabeth och Linus.

Under andra skolåret befäster eleverna de kunskaper de tillgodogjort sig under sitt första skolår, samt arbetar mer självständigt och i grupp.

Den språkliga medvetandeträningen genomsyrar hela vår verksamhet: 

http://www.bornholmsmodellen.se