Kalendarium

Vårterminen 2021

Januari

11 -  Terminsstart

15 - Planeringsdag, skola och fritids stängt

Februari

22 - Personalmöte, fritids stänger 16:00

Mars

v.9  - Sportlov, fritids öppet

23 - Personalmöte, fritids stänger 16:00

April

v.14 -  Påsklov, fritids öppet

21 - Personalmöte, fritids stänger 16:00

Maj

12 - Planeringsdag skola och fritids stängt

14 - Lovdag, fritids öppet

Juni

11 - Terminsavslutning

14-30 - Sommarfritids

Juli

Under hela juli är skola och fritids stängt

 

Med reservation för ändringar.

 

Med vänlig hälsning,

Skolledningen

Höstterminen 2021

Augusti

2-11 - Sommarfritids på Lundaskolan

12-19  - Sommarfritids på Bergsundsskolan

20 - Planeringsdag, skola och fritids stängt

23 - Terminsstart

 

September

6- Personalmöte, fritids stänger 16:00

 

Oktober

5- Personalmöte, fritids stänger 16:00

 

November

v. 44 - Höstlov, fritids öppet

8 - Planeringsdag, skola och fritids stängt

 

December

1 - Personalmöte, fritids stänger 16:00

22 - Terminsavslutning

23 - 30 Jullov, fritids öppet