Kalendarium

Vårterminen 2022

Januari

10 - Planeringsdag, skola och fritids stängt

11 -  Terminsstart

Februari

10 - Personalmöte, fritids stänger 16:00

v.9  - Sportlov, fritids öppet

Mars

v.9  - Sportlov, fritids öppet

14 - Personalmöte, fritids stänger 16:00

April

5 - Personalmöte, fritids stänger 16:00

v.15 -  Påsklov, fritids öppet

18 - Röd dag, skola och fritids stängt

Maj

25 - Planeringsdag skola och fritids stängt

27 - Lovdag, fritids öppet

Juni

15 - Terminsavslutning

16-30 - Sommarfritids

Juli

Under hela juli är skola och fritids stängt

Höstterminen startar 17/8.

Höstterminen 2021

Augusti

2-11 - Sommarfritids på Lundaskolan

12-19  - Sommarfritids på Bergsundsskolan

20 - Planeringsdag, skola och fritids stängt

23 - Terminsstart

 

September

6- Personalmöte, fritids stänger 16:00

 

Oktober

5- Personalmöte, fritids stänger 16:00

 

November

v. 44 - Höstlov, fritids öppet

8 - Planeringsdag, skola och fritids stängt

 

December

1 - Personalmöte, fritids stänger 15:45

22 - Terminsavslutning

23 - 30 Jullov, fritids öppet

Med reservation för ändringar.

 

Med vänlig hälsning,

Skolledningen