top of page

Bergsundsskolans klagomålshantering

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

 

På Bergsundsskolan gäller följande:

Varje skola måste ha en tydlig ordning var du som elev eller förälder ska vända dig om det är något i skolans verksamhet som du inte tycker är bra. 

 

• Om det skulle vara något du som förälder eller elev inte är nöjd med på skolan så ska du i första hand vända dig till den personal på våningen som är närmast dig eller ditt barn.

 

• Rör ditt klagomål större och allmänna frågor, eller om du upplever att du inte blivit lyssnad på så ska du vända dig till Per som är Bergsundsskolans rektor, skolchef och huvudman.

Mail till Per: per.johansson@bergsundsskolan.se 

bottom of page