top of page

Slöjd

Pedagogisk planering för slöjd.

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

 • utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med arbetet

 • möjligheter att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.                        

Ur LGR 22

Centralt innehåll

I årskurs 1–3
 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Ur LGR 22

Undervisning och genomförande

 

 • Eleverna kommer att prova olika tekniker och material för att träna finmotorik och lära sig hur arbetsprocessen i slöjd ser ut.

 • Eleverna kommer göra egna skisser och mallar att arbeta utifrån egen design samt vi pratar form och funktion. 

 • Eleverna kommer lära sig arbetsgången vid ytbehandling och hur vi sammanfogar de olika material vi arbetar med såsom spik, lim, skruv, nål och tråd m.m.

 • Eleverna kommer att arbeta med olika material såsom trä, metall, tyg, tråd och ull m.m. 

 • Eleverna kommer lära sig namnet på och hantera verktyg, hammare, såg, rasp, fil, sandpapper, vinkelhake, olika sorters nålar, textilsax och måttband m.m.

 • Eleverna kommer följa skriftliga instruktioner och utvärdera sina arbeten.

 • Eleverna lär sig sy på symaskin och får ett symaskinskörkort.

 • Eleverna lär sig om vikten av säkerhet vid slöjdarbete. Vi går igenom de regler som finns och eleverna följer dessa.

Om ni är intresserade av hela läroplanen för slöjd med tillhörande kunskapskrav kan ni hitta dem här. 

bottom of page