top of page

Bergsundsskolans timplan

Tiderna anges i genomsnittliga undervisningsminuter per vecka.

ÄMNE

Bild                                                                                                                                                                              

Idrott & Hälsa

Musik                                                                                                                                                                           

Slöjd

Svenska                                                                                                                                                                       

Engelska

Matematik                                                                                                                                                                    

Naturorienterade ämnen

(Biologi, Fysik,Kemi, Teknik)

Samhällsorienterade ämnen                                                                                                                                         

(Historia, Geografi, Religion, Samhällskunskap)                                                      

 

SUMMA

Åk1

60

90

40

 - 

410

40

220

80

60

1000

Åk2

60

90

40

 - 

400

40

220

130

140

1120

Åk3

80

90

40

85

340

40

270

130

140

1215

bottom of page