top of page

Det här är Midgård

Högst uppe i huset hittar vi Midgård. Här sitter Bergsundsskolans rektor Per. Där uppe på vån 6 finns även lärarrum, special lärarrum samt personalrum och lokaler för hemspråk

 

På Långholmsgatan 24 har många generationers barn passerat. Här har varit barnverksamhet sedan 30-talet. Ett drygt 100-årigt sekelskifteshus med stora vackra rum där vi inrymmer klassrum, flera rum för fritids och lek samt en stor motorik- och rörelsesal. Varje våning i huset tillhandahåller en klass som därigenom har eget kök samt egna toaletter både för elever och personal.
Vi arbetar helintegrerat med skola och fritids med lärare och fritidspedagog/förskollärare/barnskötare sida vid sida hela skoldagen.

Här arbetar mycket kompetenta pedagoger som alla är intresserade av barnens hela utveckling. Vi ser till att stimulera, utmana varje elev under trygga, väl organiserade former. Vi utvecklas ständigt och gör vårt bästa för att alltid vara på stå för att med hårt metodiskt arbete stå främst i ledet.

Skolan drivs sedan 2008 av Per o Gunnel Johansson.

bottom of page