top of page

övrig personal

På Bergsundsskolan arbetar personal som inte bara är i klasserna. De har andra arbetsuppgifter som driver skolan framåt.

Per Johansson är rektor på Bergsundsskolan.

per.johansson@bergsundsskolan.se

 

Per Johansson är skolchef på Bergsundsskolan.

per.johansson@bergsundsskolan.se

Eva Tillman är speciallärare och specialpedagog på Bergsundsskolan.

specialpedagog@bergsundsskolan.se

Petra är admin på Bergsundsskolanoch har hand om intag, barnomsorgsavgift och allmänna utskick till vårdnadshavare.

petra.agehorn@bergsundsskolan.se

Johanna från Lundaskolan är ansvarig för hemsidan även på Bergsundsskolan.

johanna@lundaskolan.se

Caroline är vår musiklärare.

Per Johansson
Skolchef, rektor

bottom of page